September 29, 2022

แรงงาน

เมียนมาร์ล้นชายแดน วันนี้จับได้อีก 2 คดี รวม 62 คน มุ่งหน้าดำเนินงานในหลายจังหวัด จ่ายค่าหัว สูงสุด 2 หมื่น วันที่ 6 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. กกลิตรสุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ ร้อย ตชด.136, สภ.ไทรโยค, ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค และ จนท.สาธารณสุข อ.ไทรโยค ทำการจับกุมผู้กระทำผิดเป็นแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522)...