September 26, 2022

แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ตาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ก.ย.2564 ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมทีมปฏิบัติการเฉพาะทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ไปรับศพของ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์...