September 29, 2022

แหกกฏ

ตอนวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 นายประดับ ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพฯ เผยออกมาว่า จ.กรุงเทพฯ โดยสำนักอนามัย สำนักเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สถานีตำรวจท้องที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวจัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามมาตรเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบ 15-17 ต.ค....