September 26, 2022

แหล่งอาหารสัตว์

คีรีขันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกิบลิ จ.ประจวบคีรี เติมน้ำและให้อาหารสัตว์ป่า ช้างป่า วัวกระทิง และกระทิงแดงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในช่วงเวลานี้ ยังคงสร้างแหล่งอาหารสำหรับเล่นเกมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและช้างป่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพร ฝนพันธ์ ประกาศว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกำลังทำงานร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก...