October 6, 2022

แอนติบอดี

โมเดอร์นา เผยผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ ชี้วัคซีนสามารถรักษาระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีต่อเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าเป็นกังวล และเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจนานถึง 6 เดือน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ของโมเดอร์นา รายงานผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาสามารถรักษาระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีต่อเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าเป็นกังวล (Variant of Concerns, VOCs) และเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ...