September 26, 2022

แอปเป๋าตัง

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว ปรับวงเงิน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน เอามาคำนวณสิทธิรับ e-Voucher วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 ที่นำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า “มติครม.” อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับมาตรการลดค่าของชีพของรัฐ 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เฟส...