October 6, 2022

โครงการรัฐ

วันที่ 19 เดือนตุลาคม64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยวงเงิน 54,600 ล้านบาท มี 1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง...
โซเชียลวิภาควิจารณ์เดือด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดเทรนด์ชั้น 1 ผู้ประกอบธุรกิจโดนขอคืนเงิน “โครงการเราชนะ” สูงสุด 17 ล้านบาท   กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายโดนหมายเรียกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้คืนเงิน โครงการเราชนะ โดยยอดที่โดนเรียกคืนสูงสุดตอนนี้คือ 17 ล้านบาท โดยมีหนังสือจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะให้คืนเงิน โดยระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการ และไม่ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงโต้แย้งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความยินยอมที่ได้ให้ไว้ขณะเข้าร่วมโครงการฯ ให้คืนเงินภายใน 30 วัน...