September 26, 2022

โครงการเราชนะ

โซเชียลวิภาควิจารณ์เดือด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดเทรนด์ชั้น 1 ผู้ประกอบธุรกิจโดนขอคืนเงิน “โครงการเราชนะ” สูงสุด 17 ล้านบาท   กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายโดนหมายเรียกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้คืนเงิน โครงการเราชนะ โดยยอดที่โดนเรียกคืนสูงสุดตอนนี้คือ 17 ล้านบาท โดยมีหนังสือจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แจ้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะให้คืนเงิน โดยระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการ และไม่ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงโต้แย้งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความยินยอมที่ได้ให้ไว้ขณะเข้าร่วมโครงการฯ ให้คืนเงินภายใน 30 วัน...