September 29, 2022

โคราช

วันที่25 ตุลาคม2564 นักข่าวกล่าวว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากศูนย์ทำการควบคุมโรคอำเภอโนนสูง ได้รับรายงานช่วงวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าพบผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดอนแฝก ม.8 และ บ้านดอนแฝกพัฒนา ม.15 ต.พลสงคราม จำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง 89 ราย...
เหตุการณ์อุทกภัยถนนหนทางมิตรภาพ โคราช–ขอนแก่น ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าวันที่ 1 เดือนตุลาคมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา โดยมีมวลน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อำเภอโนนไทย มารวมที่รอบๆพื้นที่ทำการเกษตรเขต อำเภอโนนสูง สม่ำเสมอไปถึงเขต อำเภอคง เวลาเดียวกันก็ปรากฏว่ามีถนนหนทางมิตรภาพกันทางเรืออยู่ ทำให้น้ำได้ล้นท่วมผิวจราจรถนนหนทางมิตรภาพอีกSLOTXOทั้งสองฝั่ง ระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 ซม. ตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกตลาดแค อ.โนนสูง ไปจนถึงบริเวณแยกบ้านวัด อ.คง เป็นระยะทางกว่า 4.5 กม. รถเล็กไม่สามารถผ่านสัญจรไปได้ และเกิดปัญหาการจราจรติดขัดยาวกว่า 8 กม. ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น...