October 6, 2022

โควิดนครราชสีมา

โคราช ผวา คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี พบติดเชื้อโรคเกือบ 300 คน ในพื้นที่ 9 อำเภอ ปัจจุบัน ลุกลามไปตลาดย่าโม ตลาดสดขนาดใหญ่ของจังหวัด ติดเชื้อโรคแล้ว 2 ราย กลุ่มเสี่ยงอีกเพียบ   นักข่าวรายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ใน จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เจอผู้เจ็บป่วยติดโรคจากคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดธุรกิจค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดจังหวัดโคราช รวมทั้งเป็นตลาดกึ่งกลางค้าขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ก็เลยมีผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งประชากร มาค้าขายผลิตภัณฑ์เยอะมากๆ...