September 26, 2022

โควิดสมุทรปราการ

ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 21 กันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 10,919 ราย เสียชีวิต 143 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,694 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลก   วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ PGSLOT   ติดเชื้อในประเทศ...