October 6, 2022

โบราณสถาน

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยระดมกันแผงกันน้ำเข้า “โบราณสถาน” ที่ตั้งอยู่ชายน้ำ หวั่นหวาดได้รับผลพวงจากน้ำท่วม พร้อมผสานความร่วมแรงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวโยง   วันที่ 27 กันยายน 2564 นายไฟ เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร บอกว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สวนประวัติศาสตร์อยุธยา โดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายน้ำ 2,500 ลบ.มัธยม/วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำรอบๆรอบๆพื้นที่อุทยานฯ หรูหราสูงมากขึ้นจากตอนวันที่ 26...