October 1, 2022

โมลนูพิราเวียร์

เปิดไทม์ไลน์หา “ยาเม็ดต่อต้านโควิด” คาด ต้นปีหน้า “โมลนูพิราเวียร์” ขึ้นบัญชีในไทยได้เสร็จ ส่วน “แพ็กซ์โลวิด” รีบขอขึ้นบัญชีกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐ ย้ำชัด ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงยารักษาโควิด-19  ทั้ง 2 ชนิด คือ โมลนูลพิราเวียร์ (Molnupiravir) และ แพกซ์โลวิด(PAXLOVID) ว่า ทั้ง 2 ชนิด เป็นการรักษาโควิดชนิดเม็ด ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส เพื่อไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกาย โดยหากประชาชนที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปในร่างกาย...
หลายวันล่วงมาแล้วผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยคงจะได้ยินชื่อยา “โมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) ยารักษาอาการติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกหนึ่งตัวที่อยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ และก็ทดสอบสมรรถนะของ บริษัท Merck ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากมาย จากเรียนการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ในกลุ่มตัวอย่าง 775 ราย กินวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน มีแค่ 7.3% ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล และไม่มีใครตายด้วยโควิดเลย ผู้เชี่ยวชาญหลายคนลงความเห็นว่ายาดังกล่าวจะเข้ามาพลิกสถานการณ์วิด-19 ทั่วโลกให้ดีขึ้น...