September 26, 2022

โรงงานยาสูบ

เมื่อเวลา​ 08.40​ น.​ ที่ทำเนียบรัฐบาล​ นายชัยวุฒิ​ ธนาคมานุสรณ์​ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และก็ สังคม​ (ดีอีเอส)​ ให้สัมภาษณ์ถึงในกรณีที่ส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายว่า เครื่องยาสูบที่เป็นกระแสไฟฟ้านับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั้งโลกมีการสารภาพบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใหญ่ๆอเมริกา จีน แม้กระทั้งมาเลเซีย เพราะถือว่าเป็นยาสูบที่มีความอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง บุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่า เพียงแต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ เรื่องนี้ตนกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าติดขัดเรื่องอะไร เพราะหากทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบ เพราะXOSLOTบางคนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม แต่ปัจจุบันเหลือคนสูบบุหรี่อีกเกือบ 10 ล้านคน ดังนั้น​ หลายประเทศจึงยอมรับว่าหากเรามีบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่า เรื่องนี้ตนขอศึกษาข้อกฎหมายก่อน นอกจากนี้​...