September 29, 2022

โรงพยาบาลสนาม

ช่วงวันที่ 9 ตุลาคม64 กรุ๊ปภารกิจติดต่อการเสี่ยง ที่ทำการสาธารณสุข จังหวัดจังหวัดสงขลา เผยปริมาณคนไข้โควิดรายใหม่ 504 คน ยอดคนไข้สะสม 36,439 คน เสียชีวิต 160 คน นอนรักษาในโรงพยาบาล 6,400 กว่าคน รักษาหายกลับไปอยู่บ้านแล้ว 29,500 กว่าคน นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยที่ จ.สงขลาว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ จ.สงขลา ที่ยังพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง...