October 6, 2022

ไข้หูดับ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน แจ้งรัฐน่านว่ารัฐน่านมีอาการหูอื้อ (Streptococcus suis) เสียชีวิตและมีเพียง 17 รายที่มีการติดเชื้อในเลือดรุนแรงในร่างกายเพียงตัวเดียว ผู้ป่วยทั้งสองต้องใส่ท่อช่วยหายใจในห้องไอซียู มีที่อยู่ในภู 6 แห่ง...