October 6, 2022

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งการชำระงบประมาณและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดสล็อตเว็บตรง...