September 26, 2022

ไม้หมายเมือง

คำว่า ไม้หมายเมือง เป็นหน้าที่ตั้งแต่อดีตกาลไม่น้อยกว่า 130 ปี ของ ต้นยางนา ที่เรียงรายบนถนนหนทางจังหวัดเชียงใหม่–จังหวัดลำพูน (สารภี) แต่ว่าเวลาแล้วก็สิ่งอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน ไม้หมายเมืองก็เลยแปลงเป็นไม้ประดับให้ถนนหนทางสายนี้มองงามรวมทั้งร่มรื่นในสายตาบางบุคคล อีกมุมมอง “ต้นยางนา” กลายเป็นทั้ง “โจทย์” และ “โจทก์” เพราะที่ผ่านมา ความสูงใหญ่และกิ่งก้านที่ปกคลุมพื้นที่ร่วม 10 กิโลเมตร มีหลายต้นที่สร้างความไม่พอใจให้หลายคน ทั้งกิ่งไม้ตกใส่บ้านเรือนหรือรถที่สัญจรผ่าน แม้กระทั่งความหวาดกลัวว่าสักวัน “ต้นยางนา” ขนาดมหึมาจะล้มลง…ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้ว กลับมาสู่โจทย์ของการอนุรักษ์ที่จะต้องหาแนวทางXOSLOTจัดการขั้นต่อไปว่าสำหรับต้นยางนาที่บางคนมองคุณค่าเพียงเบาบาง...