September 29, 2022

ไลออนร็อก

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (8 เดือนตุลาคม 2564) พายุดีเปรสชันรอบๆสมุทรจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ห่างราว 600 กม.ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม หรืออยู่ที่ละติจูด 17.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.3 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าG2GBETเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน...
ตอนวันที่ 7 เดือนตุลาคม64 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวมาว่า จากที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวพันเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวต่อกรพายุดีเปรสชัน “ไลออนร็อก” ในเดี๋ยวนี้ โดยให้ติดตามการเตือนภัยของ กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีในการป้องกัน, การฟื้นฟู และการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ นอกจากนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานSLOTXOมายังกระทรวงฯ รับทราบทุกวัน และให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการไปยังสื่อมวลชนและประชาชนให้รับทราบด้วยตามแผนปฏิบัติการเดิมที่ได้สั่งไว้ พร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัย ทั้งนี้...