September 26, 2022

ไล่ออก

อำเภอเดือนกุมภาพันธ์ กรมราชทัณฑ์ โหวตไล่ออก–ให้ออก–ให้ออก 10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วรุนแรง–มีมลทินมัวหมอง ตามหลักการกรมราชทัณฑ์สมัยใหม่ ต้านแล้วก็คุ้มครองปกป้องการโกง วันที่ 5 พ.ย.2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย ทั้งสิ้น 10...