September 26, 2022

ไวรัสโคโรนา 2019

ตอนวันที่ 30 เดือนตุลาคม64 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสัมมนาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ห้องประชุมลงความเห็นเห็นดีเห็นงามประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีคำสั่งกำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free...
ช่วงวันที่ 23 เดือนตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 9,742 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,121ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 546 ราย จากเรือนจำ 70 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย...
กระทรวงสาธารณสุขรีบควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าหมายฉีดยาครอบคลุมจำนวนร้อยละ 70 ในตุลาคมนี้ เปิดเผยผู้เรียนฉีดยาแล้วเกือบจะ 5 แสนโดส ยังไม่มีรายงานอาการรุนแรง เตรียมพิจารณาการฉีดเข็ม 2 ในเด็กผู้ชายวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ส่วนวัคซีนสูตรไขว้แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ ศบค.จะพิจารณาวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ยืนยันการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมีมาตรการรองรับเพื่อความปลอดภัย วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
ช่วงวันที่ 9 ตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ -ผู้ป่วยรายใหม่ 10,630 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,881 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 673 ราย จากเรือนจำ 67 ราย...