August 14, 2022

17 จังหวัด

วันที่ 24 เดือนตุลาคม2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) บอกว่า ปัจจุบันนี้ความกดดันอากาศสูงจากจีนแผ่ปกคลุมเมืองไทยตอนบน ทำให้มีฝนลดน้อยลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง 17 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี...