August 19, 2022

22 จังหวัด

เมื่อเวลา 21.45 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า ได้ประเมินและก็พินิจพิจารณาเหตุการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดคะเน (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในช่วงวันที่ 13 – 20 ต.ค. มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม...