October 6, 2022

Phuket Sandbox

พญ.หญิง จันทรังสิกุล รองผู้อำนวยการที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ บอกว่า การจัดสรรชุดตรวจ “แอนติเจน เทสต์ คิท” ( Antigen Test Kit  : ATK) เพื่อประชากรตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ช่วงแรกเขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 568,175 ชุด แต่ด้วยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดการท่องเที่ยวประเทศ จึงขอรับจัดสรร ATK เพิ่มเติมเพื่อสร้างเร่งความมั่นใจ ทำให้ขณะนี้จังหวัดในพื้นที่เขต 11...