September 26, 2022

PTT Group SEALs

กรุ๊ป การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ฝ่าทุเลาความลำบากราษฎร ข้างหลังพบเจอพิษน้ำหลาก ส่งหน่วยทำการ PTT Group SEALs ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลืออุทกภัยปี 2554 ลงพื้นที่ช่วยผู้เผชิญภัย พร้อมจัดเตรียมถุงเลี้ยงชีวิต 10,000 ถุง ส่งให้ประชากรผู้ได้รับผลพวงในทันที นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างนั้น กลุ่ม ปตท. จึงมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการชมรม “PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท.”...