August 19, 2022

Test and GO

ตอนวันที่ 1 พฤศจิกายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำการจังหวัดภูเก็ต และสนามบินจังหวัดภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับเที่ยวบินแรกสัมผัสรันเวย์ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต จากสวิสเซอร์แลนด์ สายการบิน Edelweiss ที่กลับมาทำการบินหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นำนักท่องเที่ยว 227 คน ด้วยเครื่องบิน Airbus 340 สู่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาและได้รับวัคซีนG2GBETครบโดส และจะเข้ารับการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทันที ทั้งนี้...