October 1, 2022

Yeepeng Chiang Mai Festival

ซึ่งปีนี้เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนตัวอย่างการจัดงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน โดยย้ำการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ live streaming และก็แพลตฟอร์มทางโซเซียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามจากทั่วทุกมุมโลก ได้สัมผัสความงดงามของเทศกาล และประเพณีแห่งภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า Yeepeng Lantern Festival” โคมล้านนานับหมื่นดวง จะสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่บริเวณ 4 แจ่งคูเมือง 5 ประตูเมือง และ 3...