กทม.กระจาย ATK ให้ตลาด, แผงลอย

พญ.ป่านดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บอกว่า ได้ผสานความร่วมแรงร่วมมือกับที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรชุด Antigen Test Kit (ATK) เพื่อแจกจ่ายให้สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ซุปเปอร์มาร์เกต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายสินค้าริมบาทวิถีและร้านเสริมสวยจำนวน 215,000 คน จำนวนG2GBETที่จัดสรรรวม 430,000 ชุด โดยมอบชุดตรวจ ATK ผ่านสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่น ร้านขายยา เพื่อจ่ายไปยังสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรรวมทั้งกระจัดกระจายชุดตรวจ ATK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*