กทม.ยังนำโด่งติดโควิดสูงสุด 1,280 ราย

ช่วงวันที่ ตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 10,630 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,881 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 673 ราย จากเรือนจำ 67 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,700,067 ราย อยู่อันดับที่ 25 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 73 ราย / ยอดสะสม 17,607 ราย เป็นชาย 44 ราย หญิง29 ราย อายุระหว่าง 35-98 ปี เป็นชาวไทย72 รายเดนมาร์ก 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 54 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 12 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 7 รายโดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 12 ราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 10,542 ราย ยอดสะสม 1,572,332 ราย เหลือผู้ป่วยSLOTXOรักษาอยู่ 110,128 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 2,967 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 677 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 8 ตค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 59,308,772โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 34,668,552 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 22,949,256 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 1,690,964 ราย เฉพาะวันที่ 8 ตค. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม1,010,072 ราย

-จํานวผู้ติดโรคโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดขั้นตอนแรก 1.กรุงเทพฯ 1,280 ราย 2.จังหวัดยะลา 650 ราย 3.จังหวัดสมุทรปราการ 519 ราย 4.จังหวัดสงขลา 504 ราย 5.จังหวัดชลบุรี 488 ราย 6.จังหวัดนราธิวาส 470 ราย 7.จังหวัดปัตตานี 413 ราย 8.จังหวัดระยอง 359 ราย 9.จังหวัดราชบุรี 348 ราย รวมทั้ง 10.เมืองจันท์ 315 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*