กทม.ออกประกาศ “คลายล็อก” ล่าสุด ฉ.44 ขยายเวลาทำกิจกรรม

วันที่  15 เดือนตุลาคม 2564 จ.กรุงเทพฯ “กรุงเทพมหานคร” ออกประกาศ ฉบับที่ 44 เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราวรวมทั้ง ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งครัดบางครั้ง “คลายล็อก” กิจการค้าและกิจกรรมในสถานการณ์ “โควิด-19” เช็คเลยมีอะไรเปิดได้ และยังคงปิดต่อบ้าง

เนื่องจากขณะนี้สถานการการระบาดของโควิด-19 เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตรายวันลดลง โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ศบค. จึงมีมติให้ผ่อนคลายกิจกรรมและลดเวลาเคอร์ฟิวลงเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อมกำหนดดังXOSLOTกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามที่ประชุมครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม จึงมีคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “คลายล็อก” ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

โดยกิจกรรมที่สามารถเปิดได้ โดยมีมาตรการ DMHTTA ควบคุมอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • ขยายเวลาดำเนินกิจกรรมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 43 )โดยให้กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ สามารถเปิดบริการประชาชนได้จนถึงเวลา 22 .00 น.
  • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้ถึง 22.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค
  • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง 22.00 น.  การเปิดเปิดบริการเครื่องเล่นจะได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตสำหรับร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติแต่ไม่เกิน 22.00น. สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดในช่วงกลางคืนให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00-03.00น. ของวันรุ่งขึ้น
  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถเปิดให้บริการได้ลักษณะไปเช้าเย็นกลับ ภายใต้เงื่อนไขผู้รับบริการและบุคลากรเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกโดส พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาเชื่อเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์โดยใช้ชุดตรวจ ATK
  • โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดเพื่อการจัดกิจกรรมประชุมจัดประชุม สัมนา งานประเพณีต่าง ๆ งานแต่งงานทำได้ แต่ให้ดำเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น.  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ห้าง คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคและก็ขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • สนามเด็กเล่น เครื่อเล่นสำหรับเด็ก ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินรวมทั้งตรึกตรอง 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*