กทม.เร่งสถานประกอบการเข้ารับการประเมิน SHA ช่วงเปิดเมือง

นายตกแต่ง ชัชวานิชย์ ปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวมาว่า ดังที่รัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักบริเวณเมื่อวันที่ พฤศจิกายน เพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม.และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กทม. เข้ารับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวG2GBETแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

สำหรับ สถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 1,350 แห่ง โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 657 แห่ง นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 51 แห่ง ยานพาหนะ จำนวน 315 แห่ง บริษัทนำเที่ยว จำนวน 427 แห่ง สุขภาพและความงาม จำนวน 174 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 82 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 แห่ง การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 63 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 180 แห่ง

ขณะที่ มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 194 แห่ง ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 150 แห่ง นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ยานพาหนะ จำนวน 4 แห่ง บริษัทนำเที่ยว จำนวน 13 แห่ง สุขภาพและความงามปริมาณ ที่ ห้างรวมทั้งห้างสรรพสินค้า ปริมาณ ที่ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ปริมาณ ที่ การจัดกิจกรรมสัมมนา/โรงแสดงละคร ปริมาณ ที่ ร้านขายของของฝากแล้วก็ร้านอื่นๆปริมาณ ที่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*