กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง

กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง

กยท.ประสานสถาบันวิจัยยางฯ จีน ปรับปรุงเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่เพิ่มปริมาณน้ำยาง แนวทางแก้ไขปัญหาตรวจค้นเนื้อยางแห้ง เคล็ดลับกรีดยางถ่ายทอดให้เกษตรกรเกษตรกรยาง เชื่อมั่นช่วยเกษตรกรลดทุนการสร้าง เพิ่มรายได้ สล็อตเว็บตรง

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทย. กับสถาบันวิจัยยางของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (CATAS) ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้านสวนยางพารา มี การต่อว่าดตาด้วยต้นเล็ก การกรีดที่กระตุ้นด้วยสาร Ethlin (สารกระตุ้นที่มีคุณภาพสูง) การควบคุมหน้ากรีดยางแห้ง (TPD) ด้วยสาร Sipikang (การดูแลและรักษา TPD) ผู้กระทำรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์ รวมทั้งการตรวจค้นจำนวนเนื้อยางแห้ง (DRC) ด้วยเครื่องมือทดลอง DRC ที่มีความแม่นยำสูง

 

 

หลังการลงนาม ทาง CATAS จะได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการเพาะปลูก และเทคโนโลยียางให้กับเจ้าหน้าที่ของ กยท. เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ และนักวิชาการไทย โดยในส่วนของ กยท.จะสนับสนุนพื้นที่ จัดหาต้นยางและแปลงสาธิตที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราและศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 12.5 ไร่ โดยมีระยะเวลาทำงานร่วมกัน 2 ปี

 

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวอีกว่า เมืองไทยมีลักษณะทำเลที่ตั้งที่สมควรสำหรับในการปลูกยางพารา และก็สถาบันวิจัยยางของ กยท.มีคุณลักษณะเด่นในด้านพันธฺุ์ยางที่ดีอีกด้วย ในระหว่างที่เมืองจีนมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุค แม้มาร่วมกันปรับปรุงจะสำเร็จงานออกมาที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำยางได้ในระยะผู้กระทำรีดเหมือนเดิม การต่ออายุการล้มต้นยาง วิธีการกรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์กระแสไฟฟ้าที่จะเข้าช่วยขจัดปัญหาเรื่องแรงงาน ทั้งช่วยลดปัญหาความอยุติธรรมสำหรับการตรวจค่า DRC ให้เกษตรกร SLOTXO

 

“ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าบันทึก MOU ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่จะได้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพาราของไทย ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกยางที่สำคัญของไทย ได้ยางที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ นับเป็นโอกาสดีที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการแบ่งปันความรู้งานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีปลูกสวนยาง หรือกระทั่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการซื้อขายยางพาราจะได้เริ่มต้นขยายไปตามประเทศต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว พม่า เวียดนาม และไทย จะสร้างประโยชน์และโอกาสเติบโตให้อุตสาหกรรมสวนยาง เกษตรกรผู้ปลูกยาง ทั้งรายใหญ่และรายย่อย” นายณกรณ์ กล่าว.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*