ข่าวดี เตรียมเปิด “ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต” หลังเด็กฉีดครบ 2 เข็ม

วันนี้ 30 ตุลาคม 64 พญ.ป่านดี มโนมัยพิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยออกมาว่า จากที่สัมมนาคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ครั้งที่ 31/2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น ในส่วนของร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งSLOTXOจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

เนื่องจากในมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญ คือ เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ได้มีการจัดฉีดยาเข็มสองให้กับเด็กนักเรียนระดับม.ปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มสอง ปริมาณร้อยละ 97 ในส่วนของเด็กนักเรียนระดับม.ต้น จะมีการจัดฉีดยาเข็มสอง ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 64

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*