ครม.เคาะวันหยุดปี 65 จัดให้ 19 วัน เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

วันที่ เดือนพฤศจิกายน64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลของการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีว่า ห้องประชุมรับรู้ภาพรวมวันหยุดราชการรายปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน

ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน, วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน, วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง และส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวG2GBETต่างชาติเข้าประเทศ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วันมีดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค., วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 ม.ค., วันมาฆบูชา 16 ก.พ., วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย., วันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. รวม 3 วัน, วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. , วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพ.ค. ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆ ไป

วันวิสาขบูชา 15 พ.ค. , วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พ.ค. , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. , วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค. , วันเข้าพรรษา 14 ก.ค. , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. , วันปิยมหาราช 23 ต.ค., วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ต.ค., วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค., วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค., วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค. และวันสิ้นปี 31 ธ.ค.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับวันหยุดประจำภาคในปี 2564 ที่ ครม.เคยกำหนดให้หยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้น ในปี 2565 ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดประจำภาค ซึ่งในปี 2565 จะมีการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควร

นางสาวไตรศุลี บอกว่า นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังเห็นดีเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม64 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคทิศตะวันออก ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*