ครม. เติมเงิน 4 โครงการรัฐ เพิ่มวงเงินบัตรคนจน-ยิ่งใช้ยิ่งได้

วันที่ 19 เดือนตุลาคม64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยวงเงิน 54,600 ล้านบาท มี

1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 1,384 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เพิ่มเติม อีกG2GBETคนละ 1,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 42,000 ล้านบาท

4.แผนการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นการเพิ่มวงเงินจาก 7,000 บาท เป็น 10,000 บาท วงเงิน 3,000 ล้านบาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*