ชวนเกษตรกรสมัครเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ทำโครงงานระบบเกื้อหนุนเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ทิศเหนือฯ ช่วยเหลือเกษตรกรจับกลุ่มผลิต บริหารจัดแจง และก็ขาย โดยมีตลาดรองรับที่แน่ๆ เพื่อลดเงินลงทุน เพิ่มผลิตผล พร้อมชักชวนเกษตรกรสมัครร่วมแผนการ

 

ช่วงวันที่ 23 กันยายน64 ว่าที่ ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี พูดว่า นอกจากภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ยังมีการจัดการโครงงานระบบสนับสนุนเกษตรแบบแปลงด้านข้าว ตั้งแต่ปี 2559 จนกระทั่งตอนนี้ แปลงใหญ่ใน จังหวัดอุดรธานี มี 76 แปลง เกษตรกร 6,038 ราย พื้นที่ 72,603 ไร่ แล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกพี่ลูกน้องเกษตรกร ซึ่งเป็นการจับกลุ่มเพื่อต่อรองในด้านการสร้างและก็การจำหน่าย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งใหม่ใหม่ๆเพื่อลดเงินลงทุนการสร้าง และก็เพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกรใน จังหวัดจังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์ฯ จะมีข้าราชการออกไปให้คำปรึกษาการสร้าง โดยการจัดเวทีชุมชน การจัดการจัดแจงกรุ๊ป การดูแลบริหารหัวข้อการรวมกันซื้อ รวมกันขายการเข้าสู่มาตรฐานโดยการจัดทำระบบควบคุมข้างในให้ทุกกลุ่ม แล้วก็มีการตรวจประเมินเพื่อได้รับการยืนยันมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์รวมทั้งมาตรฐาน GAP Seed G2GBET

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทำการผลิตเอง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเน้นการพัฒนาผลผลิต มีการส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง ซึ่งเรียกว่ากลุ่มไข่แดง และกลุ่มเครือข่ายซึ่งเป็นการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยส่งเสริมให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP GAP Seed หรือมาตรฐานอินทรีย์ตามศักยภาพของกลุ่ม

 

รวมทั้งมีการตั้งกลุ่มเครื่องจักรกลเพื่อลดเงินลงทุนการสร้างโดยพินิจเรื่องเทคโนโลยีที่สมควร ดังนี้ ศูนย์ฯ ยังคงจัดการเกี่ยวกับแปลงใหญ่ข้าวมาจนกระทั่งปี 2564 เป็นแผนการสำคัญที่รัฐบาลยังให้การเกื้อหนุนอยู่ แล้วก็ในเหตุการณ์โรคระบาดก็จะมีโครงงานที่เมืองเกื้อหนุนให้งบประมาณกับกรุ๊ปเกษตรกรซึ่งใน จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเสนอของบฯ ไป 64 กรุ๊ป ขอรับงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 49 กลุ่ม เป็นเงิน 141 ล้านเศษ ซึ่งกำลังทำงานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรการกสิกรรม เพื่อลดเงินลงทุนสำหรับญาติพี่น้องเกษตรกรกรุ๊ปอื่นๆที่ยังมิได้ร่วมแผนการ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ภาครัฐจะช่วยเหลือให้ญาติเกษตรกรในลักษณะของกลุ่มเป็นหลัก สล็อตเว็บตรง

 

“หากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรือประสานโดยตรงที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โทร 042 237089 และเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ก็มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายอยู่ 30 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการได้” ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าว.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*