‘ดิศกุล เกษมสวัสดิ์’ ลุย 4 นโยบายพัฒนาคุรุสภา

10. ‘ดิศกุล เกษมสวัสดิ์’ ลุย 4 นโยบายพัฒนาคุรุสภา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์เลขาธิการคุรุสภา กล่าวมาว่า ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภามีแนวนโยบายการจัดการงานของที่ทำการรายปีงบประมาณ 2565 โดยย้ำ 4 หลักการหลักเป็น

 

1. การพัฒนาพนักงานรองรับสภาพการณ์วิกฤติเร่งด่วนอื่นๆในอนาคต ภายใต้แนวทาง ‘คุรุสภา ONE’ หรือ One Network for Everyone ที่เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาสามารถดำเนินการได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเมื่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาการกระทำงานในที่อยู่อาศัยตามสมควรหรือ Work From Home ก็ได้ผลในทางที่ดี โดยจะให้การทำงานทางอินเตอร์เน็ตด้วยกันผ่านระบบ KSP e-Service และก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดแจง (MIS) ที่จะทำให้การทำงานทั้งยังในศูนย์กลางและก็ภูมิภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกัน โดยจะย้ำการสัมมนาออนไลน์เพิ่มมากขึ้น XOSLOT

 

ดร.ดิศกุล กล่าวต่อว่า2 .การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IoT (Internet of Things) โดยจะจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูผ่านระบบออนไลน์ การประชุมทางไกล การรักษาความปลอดภัย และการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับยุคใหม่

 

3. การสร้างความร่วมมือระดับองค์กรและบุคคล เพื่อการใช้และสนับสนุนทรัพยากรร่วมกัน ทั้งจะสร้างเครือข่ายการสืบสวนและสอบสวนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ แสวงหาพันธมิตรความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพ การบูรณาการ ความร่วมมือด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติกับหน่วยงานต้นสังกัด

 

4.การปรับแต่ง พระราชบัญญัติที่ประชุมคุณครูฯ แล้วก็ข้อบังคับลำดับรองการพัฒนาแบบการพินิจพิเคราะห์คดีทางจริยธรรมวิชาชีพให้สบาย เร็วทันใจ ทันต่อเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติที่เกี่ยวกับให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาให้กำเนิดความสบาย รวดเร็วทันใจและก็เร่งรัดการพินิจคดีทางจริยธรรมวิชาชีพที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*