‘ตรีนุช’ พร้อมดันแผนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเข้า ครม.

‘ตรีนุช’ พร้อมดันแผนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเข้า ครม.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยตอนหลังการสัมมนาคณะกรรมการกรอบคุณสมบัติ ว่า ห้องประชุมได้รับรู้ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับในการเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบกรอบคุณสมบัติแห่งชาติ และให้มีแผนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการสร้างรวมทั้งปรับปรุงกำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความสำคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตาม NQF ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเล่าเรียนและก็ฝึกหัดมาตรฐานอาชีพตาม NQF นำร่อง 8 สาขาอาชีพ ตั้งแต่การเชื่อมต่อหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร ทำคู่มือ ขึ้นบัญชีการันตีหลักสูตรตาม NQF รวมทั้งจะรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ จะนำมาซึ่งการขยายผลสู่แบงค์หน่วยกิต หรือ Credit Bank สถานที่เรียนขยายช่องทางต้นแบบห้องเรียนอาชีพ การเปรียบวุฒิ ซึ่งนักศึกษาจะมีความสามารถตอบปัญหาการพัฒนาประเทศในอนาคต SLOTXO

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับเพื่อการเชื่อมโยง หลักสูตรการศึกษาการสอนกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณสมบัติแห่งชาติในสาขาอาชีพที่มีความสำคัญเร่งด่วน 8 สาขาวิชานั้น เป็นความร่วมมือระหว่างที่ประชุมการเรียนรู้ ที่ทำการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วก็สถาบันคุณสมบัติวิชาชีพ (หน่วยงานมหาชน) ที่ได้รับเลือกเฟ้นให้เป็นศูนย์บริหารโครงข่ายการสร้างและก็ปรับปรุงกำลังคนอาชีวศึกษา หรือ CVM เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับแก้และก็ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามหลักทฤษฎีของกรอบคุณสมบัติแห่งชาติ ดังนี้ จะทำต้นแบบการจดทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณสมบัติแห่งชาติรวมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียน CVM ถัดไป รวมทั้งจะนำหัวข้อการขับงานกรอบคุณสมบัติแห่งชาติให้ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีตรึกตรองในเร็วๆนี้.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*