‘ทัพฟ้า’ ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช

‘ทัพฟ้า’ ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช

“ทัพฟ้า” ส่ง “กองบิน 46” นำทหารช่วยประชาชนซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านที่พักประชาชน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตอนที่ “กองบิน 1” รีบเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับอุทกภัย เมืองจังหวัดโคราช พร้อมเกื้อหนุนยานพาหนะเพื่อลำเลียงของกินรวมทั้งน้ำจ่ายแจกผู้ได้รับภัย ด้าน “กองบิน 4” ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทรีบช่วยอุทกภัย

 

ช่วงวันที่ 29 กันยายน64 น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 พร้อมกับ น.อ.สว่าง คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 และก็น.อ.ณวรุณ ดีมา เสธ.กองบิน 46 ลงพื้นที่กลุ่มที่ 1 บ้านวังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพลออกช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมแนวคันนากั้นน้ำ สม่ำเสมอเป็นวันที่สอง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตร และก็อาคารบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้อง

 

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 จัดกำลังพล 60 คน, รถบรรทุกเล็ก 2 คัน, รถบรรทุกใหญ่ 2 คัน และเรือท้องแบน 1 ลำ สนับสนุนภารกิจซ่อมแนวคันดินให้สำเร็จลุล่วง

 

ขณะที่พื้นที่โคราช น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 1 ให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยนำรถบรรทุกยกสูง และเรือท้องแบนอำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน และช่วยขนย้ายสิ่งของ จากบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง ซึ่งถูกตัดขาดจากภายนอก ขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัย  XO SLOT

 

รวมถึงการสนับสนุนยานพาหนะต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อลำเลียงอาหารและน้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย ณ บ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 250 ครัวเรือน ประชาชน 694 คน

 

ด้าน กองบิน 4 นครสวรรค์ น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 ออกคำสั่งให้ ศูนย์ทุเลาสาธารณภัยกองบิน 4 จัดกำลังพล ปริมาณ 120 คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 3 คัน รวมทั้งเรือท้องแบนปริมาณ 4 ลำ ให้การช่วยเหลือราษฎรที่เจอน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนกลุ่ม” นำไปสู่ฝนตกหนักถึงหนักมากมายในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้ก่อกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ ดังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 จะยังคงช่วยเหลือพสกนิกรที่เผชิญน้ำท่วม โดยตลอดตราบจนกระทั่งเหตุการณ์จะคลี่คลาย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*