ธ.ออมสิน พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยออกมาว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงปลายก.ย.ก่อนหน้านี้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจความทรุดโทรมและก็ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินและก็พลเมืองในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง

ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับXOSLOTผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19
ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โดยให้กู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำและก็ปราศจากใช้หนี้ใช้สิน เดือน สำหรับซ่อมที่พักที่อาศัย ซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็น โดยลูกค้าหรือผู้เผชิญภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อเหมาะสาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ ได้ตั้งแต่เวลานี้ หรือถามไถ่ข้อมูลอื่นๆที่ GSB Contact Center โทร.1115

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*