นายกฯ เร่งการใช้จ่ายงบฯ เป็นแรงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นายกฯ เร่งการใช้จ่ายงบฯ เป็นแรงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งการชำระงบประมาณและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดสล็อตเว็บตรง

“ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ และขณะนี้เป็นช่วงท้ายปีงบประมาณนายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งการเบิกจ่าย ทั้งส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง งบจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติและทำสัญญาผูกพันไปแล้ว เพื่อให้งบประมาณเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับแรก วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2564 มีการอนุมัติแล้วใน 269 โครงการ วงเงินรวม 996,008 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.60 คงเหลือ 3,991.06 ล้านบาท

มีการเบิกจ่ายแล้ว 841,307 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.47 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแยกเป็นการเบิกจ่ายใน 1) แผนงาน โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กรอบวงเงิน 63,898 ล้านบาท จำนวน 51 โครงการ 38,069 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 59.58 2) แผนงาน โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ กรอบวงเงิน 708,197 ล้านบาท จำนวน 20 โครงการ 684,411 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 96.64 และ 3) แผนงาน โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 227,905 ล้านบาท จำนวน 225 โครงการ 118,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.07

“เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลและติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้เงินกู้ตามนั้น พระราชกฤษฎีกาเงินกู้ภายในกรอบแผนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด หากในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเร่งจัดทำรายงาน ประเด็นและอุปสรรคจะนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกรายจ่าย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*