น้ำมันโลกพุ่งทำคนไทยซื้อน้ำมันแพงขึ้น 44%

พลังงาน กำหนด เดือนไทยนำเข้าน้ำมันวันละ 8.54 แสนบาร์เรล ผลพวงราคาน้ำมันโลกสูงมากขึ้น จำต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่ม 44.7 % ในช่วงเวลาที่คลายล็อกดาวน์ กิจกรรมเศรษฐกิจเคลื่อน ดันยอดใช้น้ำมันเดือนเดือนกันยายนขยายตัว

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 9 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2 โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงร้อยละ 45.8 กลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 8.9 กลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 6.1 น้ำมันก๊าดลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนการใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1  ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ขณะที่การใช้เอ็นจีวีลดลงร้อยละ 19.5

ทั้งนี้การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม-กันยายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.39 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 8.9) เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.72 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 8.7) การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี20 และแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.81 ล้านลิตร/วัน 14.54 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน และ 0.73 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับและการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนกันยายน 2564 พบว่า การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 27.25 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน) (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด บางกิจกรรมจึงสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 25 คน แต่ยังคงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. (มีผลถึง 30 กันยายน 2564) จึงส่งผลSLOTXOให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น

ด้านการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล ช่วง 9 เดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 61.09 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 6.1) โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.23 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 21.4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่สิ้นเดือนพ.ค. 2562 มีจำนวนการใช้มากขึ้นมาอยู่ที่ 22.64 ล้านลิตร/วัน แล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีจำนวนการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*