ปภ.แจ้ง 37 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม

Winter storm landslide blocking Santa Susana Pass Road in the City of Los Angeles, California.

26 ต.ค. 2564 กองอำนวยการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินแล้วก็พินิจพิจารณาเหตุการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดหมาย (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้

1.พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย ขอนแก่น และชัยภูมิ

– ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

– ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง พังงา ตรัง และสตูล

2.พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ

–  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี

– ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

– ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ยะลา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

3.พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ำมูล ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ลำน้ำพรม ได้แก่ ชัยภูมิ แม่น้ำพอง ได้แก่ ขอนแก่น และแม่น้ำชี ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาSLOTXOสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี

– ภาคกลาง บริเวณแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำลพบุรี ได้แก่ ลพบุรี แม่น้ำท่าจีน ได้แก่ สุพรรณบุรี และนครปฐม แม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ เพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำบางสะพาน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์

– ภาคใต้ บริเวณแม่น้ำตาปี ได้แก่ สุราษฏร์ธานี และคลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช

กอปภ.ก.จึงได้แจ้งให้ 37 จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องกลสาธารณภัยรวมทั้งกลุ่มทำการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมพบเจอเหตุแล้วก็ช่วยเหลือสามัญชนในพื้นที่ในทันที ถ้าหากมีทิศทางจะกำเนิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดปฏิบัติการตามแผนพบเจอเหตุอย่างเคร่งครัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*