ผู้ประกันตนม.33,39,40 อย่าลืม “ทบทวนสิทธิ” ก่อนพลาดเงิน 10,000

อัปเดตปัจจุบันมาตารการแก้ไขผู้เอาประกันตนในระบบประกันสังคม ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินแก้ไขประกันสังคม ให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน  ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน

แต่พบว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ  200,000 ราย เป็นกรณีที่ได้รับสิทธิแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ เพราะยังXOSLOTไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน  รวมไปถึงชื่อ และ นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชน

ข้อมูลล่าสุด ระบุว่า ขณะนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย

ผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้า 8.5 หมื่นราย

ผู้ประกันตน ม.40 ยังโอนไม่เข้า 2.4 แสนราย

หากยังโอนไม่เข้าจะพยายามโอนให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 และจะโอนเงินเยียวยาให้จนกว่าจะได้รับ ทุกวันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 สำหรับกลุ่มตกหล่นให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีรายชื่ออยูาในกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียว โดยสามารถทำได้ดังนี้

เงื่อนไขก่อนยื่นทบทวนสิทธิ

ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น

ต้องเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงยื่นทบทวนสิทธิได้

วิธีการทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

-แบบคำขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตน ม.33

-แบบคำขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40

ดังนี้ ผู้มีความประสงค์ทวนสิทธิ สามารถปริ้นต์แบบฟอร์มออนไลน์ต่อจากนั้นนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ สบายเร็วไม่ต้องเดินทาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*