“ภูเก็ต” รุกแจก “ATK” กลุ่มเสี่ยง เร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

พญ.หญิง จันทรังสิกุล รองผู้อำนวยการที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ บอกว่า การจัดสรรชุดตรวจ “แอนติเจน เทสต์ คิท” ( Antigen Test Kit  : ATK) เพื่อประชากรตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ช่วงแรกเขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 568,175 ชุด แต่ด้วยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดการท่องเที่ยวประเทศ จึงขอรับจัดสรร ATK เพิ่มเติมเพื่อสร้างเร่งความมั่นใจ ทำให้ขณะนี้จังหวัดในพื้นที่เขต 11 ได้รับ ATK เพิ่มเติมเป็นจำนวน 800,675 ชุด ในจำนวนนี้ได้กระจายไปยังจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดจำนวน 139,375 ชุด ด้วยเป็นพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยวของรัฐบาลXOSLOTภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ( Phuket Sandbox )

การกระจาย ชุดตรวจ ATK ที่ จังหวัดภูเก็ต ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) โรงพยาบาล ร้านยา คลินิกเวชกรรม และเพิ่มเติมคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายแจก ATK นี้ เนื่องจากประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้เอง ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด เป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนการคัดกรองและควบคุมโรค โควิด-19 ในจังหวัดได้เร็ว

โดยเฉพาะโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่เป็นหน่วยบริการหลักในจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรและระบบเพื่อแจก ATK รวมถึงเตรียมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันถุงเงิน ระบบลงทะเบียนสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation และ Community Isolation : HI/CI) ระบบรับรองตัวตนใช้สิทธิและก็การเบิกจ่ายทดแทน ฯลฯ โดยกลุ่ม สปสช. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงไปช่วยเลี้ยงดูการเตรียมความพร้อมระบบด้วย ทำให้ ATK เมื่อจัดส่งถึงพื้นที่สามารถแจกให้กับพสกนิกรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเร็ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*