“ม.หอการค้าไทย”ประเมิน“น้ำท่วม”คาดเสียหาย 1-2 หมื่นล้าน

เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของนายนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์ทำนายเศรษฐกิจรวมทั้งธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ “น้ำหลาก” ที่ตรวจสอบจากหอการค้าจังหวัดในพื้นที่อุทกภัยภาคกึ่งกลาง ภาคเหนือ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138 ราย ช่วงวันที่ 30 กันยายน 2564 ว่า คาดเกิดความเสียหาย 10,000-20,000 ล้านบาท หรือใกล้เคียง 15,000 ล้านบาททำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 0.1-0.2% โดยความเสียหายแบ่งเป็นพืชเกษตร 6,349.51 ล้านบาท  สิ่งสาธารณะ4,972.20 ล้านบาท  การค้า 1,316.10 ล้านบาท บ้านเรือน 1,320.30 ล้านบาท ปศุสัตว์ 753.90 ล้านบาท และอื่นๆ 324 ล้านบาท

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ความรุนแรงของ “น้ำท่วม” ครั้งนี้ ไม่เท่ากับปี 54 ที่ครั้งนั้นศูนย์ฯคาดการณ์ความเสียหาย 1.4 ล้านล้านบาท เพราะ “น้ำท่วม” พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่มีSLOTXOโรงงานผลิตสินค้าส่งออกจำนวนมาก กระทบต่อการผลิต และการส่งออก แต่ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร และบ้านเรือน ที่แม้ได้รับผลกระทบมาก แต่มูลค่าความเสียหายไม่มากนัก ที่สำคัญผู้ตอบส่วนใหญ่ บอกว่า ระยะเวลาการท่วมจะอยู่เพียง 8-14 วัน หรือเฉลี่ย 9 วัน ไม่ได้ท่วมขังนานหลายเดือนเหมือนปี 54

แม้กระนั้น อยากให้เมืองช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้ได้รับผลพวง ตัวอย่างเช่น การทดแทนผลิตผลทางการเกษตร หรือส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อซ่อมบำรุงธุรกิจที่เสียหาย,เงินชดเชยค่าเสียหาย น้ำหลาก“, มาตรการด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้นว่า ปลดปล่อยกู้ดอกต่ำ ข้อตกลงการกู้ยืมง่ายสร้างแหล่งเก็บกักน้ำและก็ฝายชะลอน้ำ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*