“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ปรับเพิ่มวงเงินช้อป 10,000 ต่อคน เช็ค “แอปเป๋าตัง”

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว ปรับวงเงิน ยิ่งใช้ยิ่งได้” จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน เอามาคำนวณสิทธิรับ e-Voucher

วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 ที่นำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า “มติครม.” อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับมาตรการลดค่าของชีพของรัฐ 4 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เฟส 3 (บัตรคนจน) ระยะที่ 3 โดยได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก 200 บาท เพิ่มเติมอีก 300 บาทในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม

ดังนั้นจากเดิมที่ได้ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม2564 โดยรวมประชาชนจะได้ 500 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2 เดือน กลุ่มเป้าหมายG2GBETที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ 200 บาทต่อเดือนระยะเวลา 6 เดือน และได้มีการเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีก 300 บาท ดังนั้นในสองเดือนดังกล่าวนี้ผู้ถือบัตรจะได้รับ 500 บาท

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ตผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน 2.3 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณ 1,384 ล้านบาท

3. โครงการ “คนละครึ่ง เฟส3” เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ 3000 บาท วันนี้อนุมัติเพิ่มอีก 1,500 บาทรวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

4. โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ E-Voucher 60,000 บาท Voucher ได้ไม่เกินคนละ 7,000 บาท ปัจจุบันนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณ E-Voucher เป็น 80,000 บาท Voucher ต่อคนรวมไม่เกิน 10,000 บาท ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*