ระยองเตรียมผุดห้องเย็นทันสมัย เก็บ’ทุเรียน’ไว้ได้นาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดจังหวัดระยอง นางจนี อรรถโรจน์ยิ่งขึ้นไป รองเลขาธิการคณะกรรมการแนวนโยบายเขตปรับปรุงพิเศษภาคทิศตะวันออก(สกพอ.หรือ EECหารือกับนายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) นายโชติชัย บัวดิษ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลจังหวัดระยอง และผู้แทนนายก อบจ.ระยอง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องเย็นเทคโนโลยีทันสมัยรักษาคุณภาพรสชาติผลไม้ ภายหลังได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผลไม้อย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก(Eastern Fruit Corridor : EFC)และแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC กล่าวว่า หลังลงนามกัน 3 ฝ่ายแล้ว ทาง EEC ได้มีการประสานงานกับทาง ปตท.เพื่อที่จะดู Business Model ประกอบกลุ่ม ปตท.เปลี่ยนทีม จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบริหารนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ซึ่งมีความslotxo ฝาก 10 รับ 100เห็นว่าโครงการห้องเย็นดังกล่าวจะนำร่องทุเรียน 4,000 ตัน ควรจะเริ่มได้ในฤดูกาลผลิตในเดือน พ.ค.65 นี้

นอกจากนี้ทางคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีความเห็นว่าในเรื่อง Business Model ถ้า ปตท.เป็นผู้บริหารจัดการมาดำเนินโครงการแทน สกพอ.ที่จะได้โฟกัสการพัฒนานำนักลงทุนมาลงทุนใน EEC ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมกับ ปตท.ทีมใหม่ พร้อมกับพาลงพื้นที่มาพบชาวสวนแปลงใหญ่โดยตรง เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้ทราบว่าฝั่งผู้ผลิตมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร และมีผลผลิตที่ป้อนเท่าไหร่ เงื่อนไขอย่างไร Business Model  จะเป็นอย่างไร เพื่อให้ ปตท.ได้มีความมั่นใจ ส่วนเรื่องที่ดิน กนอ.พร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่ห้องเย็น เตรียมเข้าบอร์ด กนอ.ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมวันนี้เป็นระยะแรก ซึ่ง ปตท.จะมีการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง เพื่อให้โครงการได้เกิดขึ้นโดยเร็วและยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเป็นหุ้นส่วน เหตุที่ต้องนำร่องทุเรียน เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคา ประกอบกับในจังหวัดระยองมีการขยายปลูกทุเรียนมากเพิ่มขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นใน ปีด้านหน้า บางครั้งอาจจะประสบพบเจอกับปัญหาล้นตลาด ซึ่ง MODEL ดังที่กล่าวมาแล้วที่เกิดขึ้น จะช่วยดันราคาทุเรียนภาคทิศตะวันออก และก็จะช่วยขจัดปัญหาราคาทุเรียนต่ำด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*