ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 10ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วร้ายแรง

อำเภอเดือนกุมภาพันธ์ กรมราชทัณฑ์ โหวตไล่ออกให้ออกให้ออก 10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วรุนแรงมีมลทินมัวหมอง ตามหลักการกรมราชทัณฑ์สมัยใหม่ ต้านแล้วก็คุ้มครองปกป้องการโกง

วันที่ 5 พ.ย.2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย ทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกXOSLOTจากราชการ 4 ราย และให้ออกจากราชการ 1 ราย ดังนี้

1.กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ คือ มีหน้าที่ประจำประตูเรือนจำ ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกเรือนจำ แต่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกไปนอกเรือนจำโดยการสวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินผ่านประตูเรือนจำออกไปได้สำเร็จ (มติ อ.ก.พ. ปลดออกจากราชการ 4 ราย)

2.กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง โดยมีพฤติการณ์คือเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกภายในเรือนจำและพฤติการณ์ลักลอบนำสิ่งของที่ไม่อนุญาตไว้ในเรือนจำเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 2 ราย)

3.กรณีลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ โดยพฤติการณ์ คือ นำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับเงินค่าตอบแทน (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย )

4.กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยมีพฤติการณ์คือ รู้เห็นเป็นใจให้ผู้ต้องขังจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่เรือนจำกำหนด โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

5. กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์คือ ใช้อาวุธปืนยิงบุคคลภายในครอบครัวเสียชีวิต 5 ราย (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

6.กรณีมีมลทินมัวหมอง โดยมีความประพฤติเป็น ถูกใส่ร้ายว่าลักลอบนำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปให้ผู้ต้องขังในคุก โดยได้รับผลดีทดแทน (ความเห็น อำเภอกุมภาพันธ์ ให้ออกจากราชการ ราย)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*