วอนนายจ้างหยุดสั่งนำเข้าแรงงานเถื่อน หลังยอดจับกุมเพิ่มสูง

พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม พูดว่า ข้างความยั่งยืนจะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ หยุดว่าจ้างแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำงาน เนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัดเลือกกรองควบคุมโรค ซึ่งจะสร้างปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดและความเสียหายต่อส่วนรวมระยะยาวในสถานการณ์และโอกาสที่เรากำลังเปิดประเทศและกลับมาใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่ร่วมกัน

โดยในภาพรวมของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยังคงมีการทำเป็นขบวนการ โดยมีต้นทางจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เห็นแก่ได้ สั่งความต้องการแรงงานเถื่อนไปยังตัวแทนหรือนายหน้าที่จัดตั้งแฝงในรูปบริษัท มีการส่งต่อไปยังผู้นำพาทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนำพาเข้า

มีผู้ให้ที่พักพิงหลบซ่อนและเคลื่อนย้ายนำส่งพื้นที่เป้าหมายชั้นใน บางขบวนการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อประโยชน์และรับส่วยรายหัว มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายข่าวกำลังติดตามและสืบG2GBETจากผู้นำพาที่จับได้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน ฝ่ายความมั่นคง ได้ร่วมกันสกัดกั้นและจับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้ว 30,343 คน เป็นผู้นำพาและให้ที่พักกว่า 100 คน ส่วนใหญ่จับกุมได้บริเวณชายแดนติดประเทศเมียนมา บริเวณพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี และชายแดนประเทศกัมพูชา ในพื้นที่ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมในพื้นที่ชั้นใน สามารถพบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากขึ้น ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญขยายผลสืบสวนกรณีเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ได้โอกาสสูงที่จะไปสู่การบังคับใช้แรงงานแล้วก็การค้าขายมนุษย์ และให้ทำลายองค์ประกอบกรรมวิธีลักลอบนำพาต่างประเทศเข้าเมืองรวมทั้งให้โยงเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวโยงทุกราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*